Rental Catalogue

  

IP-klass

Första siffran:

  
1Petskyddad mot föremål större än 50 mm.
2Petskyddad mot föremål större än 12 mm.
3Petskyddad mot föremål större än 2,5 mm.
4Petskyddad mot föremål större än 1 mm.
5Dammskyddad
6Dammtät

Andra siffran:

  
1Skyddad mot droppande vatten
2Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får ej luta mer än max 15° från normalvinkeln.
3Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel 60°.
4Skyddad mot strilande vatten från alla vinklar.
5Skyddad mot spolande vatten från munstycke
6Skyddad mot kraftig överspolning av vatten.
7Kan nedsänkas tillfälligt i vatten utan att ta skada upp till 1 meter.
8Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten. Se tillverkarens råd.